Seminar Financial Market Innovation

 • Type: Block (B)
 • Chair: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
 • Semester: SS 2011
 • Lecturer: Prof.Dr. Ryan Riordan
  Sarah Zhang
  Andreas Storkenmaier
  Florian Teschner
 • SWS: 2
 • Lv-No.: 2540474
Bemerkungensiehe Aushang/ WWW
Vortragsspracheunbekannt